Oppslag i På Sporet nr 45

Bladet ble gitt ut 3.1986.

Bladet har 68 sider.

Redaksjonen for dette nummeret bestod av Per Herman Sørlie, Ole Mjelva, Thor Olav Bjerke. Knut Nordby.

Tabellen viser alle oppslag i dette nummeret av På Sporet. Med oppslag menes en artikkel eller artikkeldel som belyser et bestemt emne. Samme artikkel eller artikkeldel kan derfor være oppført flere ganger dersom artikkelen belyser flere ulike emner.

Tabellene er ennå ikke helt renset for småfeil, men ansees likevel å gi god nok informasjon til at de ''slippes'' ut.

SideTittelForfatterEmneInnholdSted
2 Redaksjonelt:   På Sporet Redaksjonelt    
3 Formannens hjørne (Mjelva)   Uttalelser fra formann/leder | NJK    
4 Loktransport fra Krøderbanen (225 til HR)   Damplokomotiver | Rullende materiell | NJK    
6 Lg 11450 restaureres   Godsvogner | Rullende materiell | NJK    
6 Restaureringen av nr. 11 "Ulka":   Damplokomotiver | Rullende materiell | NJK Restaureringen av nr. 11 "Ulka"    
7 Rogaland:   Lokalavdelingene | NJK Rogaland    
7 NJK Rogaland: BM 86 til Flekkefjord 25.9.85   Om de enkelte turer | NJK utflukter    
8 Har vi råd til medlemsturer?   Debatt | NJK    
9 Bergen:   Lokalavdelingene | NJK Bergen    
9 Hva er nytt fra Garnes   Gamle Vossebanen    
11 Sporveismuseet åpnet   Lokaltrafikkhistorisk forening    
12 I - Adal   Stasjoner og andre ekspedisjonssteder Norske jernbanestasjoner    
12 Adal stasjon   Vestfoldbanen: Drammen-Tønsberg-Skien Ekspedisjonssteder   Adal
13 Skd 215.104 til NJK   Diesellokomotiver og skiftetraktorer | Rullende materiell | NJK    
13 Fra Mesna Kartongfabrik til Krøderbanen Tore Strangstad Industribaner Mesna Kartonfabrik    
13 Mesna Kartonfabrik:   Industribaner Mesna Kartonfabrik    
13 Fra Mesna Kartonfabrik til Krøderbanen   Private sidespor    
13 Skd 215, Mesna Kartonfabrik   NSB, traktortyper Skd 215    
15 Hedmark-Oppland/Mjøsbyene:   Lokalavdelingene | NJK Hedmark-Oppland/Mjøsbyene    
17 Hardangerbana 50 år   Hardangerbana: Voss-Granvin    
20 Prøvekjøringer med utenlandsk materiell i Norge i 1920- og 30-årene   Generelt | Rullende materiell    
20 Prøvekjøringer med utenlandsk materiell i 1920-og 30-årene (Michelin)   Frankrike    
20 Prøvekjøringer med utenl. materiell i 1920- og 30-årene   Europa: generelt og andre land    
20 Prøvekjøringer med utenl. materiell i 1920- og 30-årene   Øvrige land    
20 Prøvekjøringer med utenlandsk materiell i Norge i 1920- og 30-årene   Utenlandske damplok    
20 Prøvekjøringer med utenlandsk materiell i 1920- og 30-årene (DSB Mo)   Danmark    
20 Prøvekjøringer med utenlandsk materiell i Norge i 1920- og 30-årene   Utenlandske typer | Forbrenningsmotorvogner    
23 Mer om DSBs MO-vogner   Danmark    
24 Bibliotek på Byglandsfjord st.   Setesdalsbanen: Kristiansand-Grovane-Byglandsfjord    
25 Lyntog, trafikkrevolutionen i 1935   Danske publikasjoner    
25 Bilar på rãls   Svenske publikasjoner    
26 Jernbaneatlas/-inform Norge og Svalbard   Publikasjoner vedr. Norge    
26 Gennemgaaende Vogn til Privatbanen   Danske publikasjoner    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: David Jones-lokomotiver ved NSB (type 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21) Thor Olav Bjerke NSB, damploktyper normalspor 21    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: Pedershaab-lokomotiver Thor Olav Bjerke Industri- og anleggstraktorer    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: Pedershaab-lokomotiver Thor Olav Bjerke Lokomotiv- og vognfabrikker    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: David Jones-lokomotiver ved NSB (type 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21) Thor Olav Bjerke NSB, damploktyper normalspor 11    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: David Jones-lokomotiver ved NSB (type 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21) Thor Olav Bjerke NSB, damploktyper normalspor 12    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: David Jones-lokomotiver ved NSB (type 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21) Thor Olav Bjerke NSB, damploktyper normalspor 13    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: David Jones-lokomotiver ved NSB (type 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21) Thor Olav Bjerke NSB, damploktyper normalspor 15    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: David Jones-lokomotiver ved NSB (type 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21) Thor Olav Bjerke NSB, damploktyper normalspor 16    
27 Nytt fra Forskningsgruppen: David Jones-lokomotiver ved NSB (type 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21) Thor Olav Bjerke NSB, damploktyper normalspor 20    
27 Nytt fra forskningsgruppen:   Forskningsgruppen | NJK Nytt fra forskningsgruppen    
27 Nytt fra forskningsgruppen:   Nytt fra forskningsgruppen Nytt fra forskningsgruppen    
28 AB10, 11 og 12   NSB/NHJ, personvogntyper, artikler m.v.:    
31 AB11 i H0 - ombygging fra Lima BF12   Bygging/ombygging; rullende materiell | Modelljernbaner    
34 Flere Roco-trevogner   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
37 Neddreiing av hjulflenser i H0   Bygging/ombygging; rullende materiell | Modelljernbaner    
38 Rettelse - PS44: Nye modeller i H0 (Roco B1, Liliput .Gklmrs/Gklms, Collector Lm 1.01, Lima .Gbkl) red. Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
38 XFad fra Collector   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
39 Krengetog ved NSB - passivt eller aktivt system   Hastigheter    
39 Krengetog ved NSB - Passivt eller aktivt system   Hastighet | Rullende materiell, generelt    
43 Sviller og svillebyttemetoder (sporombyggingstog/portalkraner mv.)   Maskinelt baneavd.utstyr    
43 Sviller og svillebyttemetoder - Hva har skjedd og hvorfor   Banelegemeet med tilbehør    
51 Oss medlemmer i mellom:   Debatt | NJK Meninger om På Sporet    
52 Oss medlemmer i mellom: Skikk og bruk i telefonen   Diverse | NJK    
53 Siden Sist:   NSB, el-loktyper El 17    
53 Siden Sist:   NSB, el-loktyper El 16    
53 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 2    
53 Siden Sist: El 8   NSB, el-loktyper El 8    
53 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 5    
54 Siden Sist: Trekkraft-fordelingen 2.1.1986   Materielloversikter    
55 Siden Sist: Rc 5 til Norge   Utenlandske elektriske lok Sverige (SJ)    
55 Siden Sist:   NSB, el-loktyper El 14    
55 Siden Sist: BM 65/67   NSB-typer, normalspor Type 65/67 - motorvognene    
55 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 5    
55 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 4    
55 Siden Sist: Stasjonering jan. 1986   NSB, generelt | Skiftetraktorer    
55 Siden Sist: BM 64   NSB-typer, normalspor Type 64    
56 Siden Sist:   NSB-typer, normalspor | Forbrenningsmotorvogner Type 89    
56 Siden Sist: Type 86/91   NSB-typer, normalspor | Forbrenningsmotorvogner Type 86 og 91    
57 Siden Sist:   NSB-typer, normalspor Type 69    
57 Siden Sist:   NSB-typer, normalspor Type 70    
57 Siden Sist:   NSB-typer, normalspor | Forbrenningsmotorvogner Type 92    
58 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) B5    
58 Siden Sist:   Vognutstyr, innredning mv. Krengeprosjektet    
58 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) R1    
58 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) WLAB-2    
58 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) WLB    
58 Siden Sist: AB7 (se også type 7 generelt)   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) AB7    
58 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) BFV1    
58 Siden Sist:   Utrangering og bevaring | Personvogner Utrangering trevogner    
58 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) F4    
58 Siden Sist: B7   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) B7 (se også type 7 generelt)    
58 Siden Sist: Minstespenningsrelé   Vognutstyr, innredning mv.    
58 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Lps 412 8    
58 Siden Sist: FR7   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) FR7 (se også type 7 generelt)    
58 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Hbbis 226 8    
58 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Hbikks 237 6    
58 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) B3    
58 Siden Sist:   Snøryddingsmateriell DiR3    
58 Siden Sist:   Hastigheter Krengeprosjektet    
59 Siden Sist:   Nordlandsbanen: Hell-Bodø Fjernstyring    
59 Siden Sist: ATS/ATC   Sørlandsbanen øst: Hokksund-Kongsberg-Kristiansand    
59 Siden Sist:   Annet internt materiell Div. vogntyper    
59 Siden Sist:   Dovrebanen: Dombås-Støren-Trondheim Skansen bru   Skansen
59 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Zags 781 1    
59 Siden Sist:   Østfoldbanen Vestre Linje: Oslo-Moss-Kornsjø Banestandard    
59 Siden Sist:   Sørlandsbanen øst: Hokksund-Kongsberg-Kristiansand Ekspedisjonssteder   Hjuksebø
59 Siden Sist:   Bratsbergbanen: Eikonrød(Skien N)-Tinnoset Ekspedisjonssteder   Hjuksebø
59 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Uiks 991 3 (Moelven)    
59 Siden Sist:   Bruer Skansen bru    
59 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Fbs 607 2    
59 Siden Sist: ATS   Randsfjordbanen: Drammen-Hønefoss-Randsfjord    
59 Siden Sist: Riving bygninger   Østfoldbanen Vestre Linje: Oslo-Moss-Kornsjø Ekspedisjonssteder   Kambo
59 Siden Sist: Nye privatgodsvogner   Generelt om godsvognparken    
59 Siden Sist:   Østfoldbanen Vestre Linje: Oslo-Moss-Kornsjø Utbygging av dobbeltspor    
59 Oslo sentralstasjon:   Oslo Ø/S Oslo sentralstasjon    
60 Siden Sist: Vognvaskemaskin i Bergen   Andre bygningsmessige anlegg    
60 Siden Sist:   Banelegemeet med tilbehør Økt aksellast    
60 Siden Sist: Togenes maksimallengde   Godstrafikk    
60 Siden Sist:   Nordlandsbanen: Hell-Bodø Banestandard    
60 Siden Sist:   Dovrebanen: Dombås-Støren-Trondheim Ekspresstogene    
60 Siden Sist: Vognvaskemaskin   Vossebanen: Voss-Bergen    
60 Siden Sist:   Godstrafikk Tømmertog    
60 Siden Sist:   Service ovenfor reisende Skivogner    
60 Siden Sist:   Østfoldbanen Vestre Linje: Oslo-Moss-Kornsjø Fra trafikken    
60 Siden Sist: Tømmertog   Solørbanen: Kongsvinger-Elverum    
60 Siden Sist:   Gjøvikbanen: Oslo-Gjøvik Fra trafikken    
60 Siden Sist: Ruteskiftet 1.6.1986   Ruteopplegg Ruteskifte    
61 Siden Sist:   Spesielle ekstratog Jule-/nyttårstrafikk    
61 Siden Sist: Kollisjon Hakadal 24.11.85   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Sammenstøt    
61 Siden Sist: Sørlandsbanen 27.8.85-31.5.86   Togsammensetninger og materiellturneringer    
61 Siden Sist:   Nordlandsbanen: Hell-Bodø Fra trafikken    
61 Siden Sist:   Valdresbanen: Eina-Fagernes Fra trafikken    
61 Siden Sist:   Sørlandsbanen øst: Hokksund-Kongsberg-Kristiansand Fra trafikken    
61 Siden Sist:   Hardangerbana: Voss-Granvin Fra trafikken    
61 Siden Sist: Godstrafikken i 1985   Godstrafikk    
61 Siden Sist:   Sørlandsbanen øst: Hokksund-Kongsberg-Kristiansand Lokaltog    
61 Siden Sist: Øvre del av banen 75 år   Solørbanen: Kongsvinger-Elverum    
61 Siden Sist:   Solørbanen: Kongsvinger-Elverum Fra trafikken    
61 Siden Sist:   Kongsvingerbanen: Lillestrøm-Charlottenberg gr. Fra trafikken    
61 Siden Sist:   Vestfoldbanen: Drammen-Tønsberg-Skien Fra trafikken    
61 Siden Sist:   Vestfoldbanen: Drammen-Tønsberg-Skien Fra trafikken    
62 Siden Sist: Farge NSB-busser   Bildrift    
62 Siden Sist:   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Kuldeproblemer    
63 Siden Sist: DanLink   Skip/jernbaneferger til utlandet    
63 Siden Sist:   Rjukanbanen Generelt stoff    
63 Siden Sist: DSB el.lok litra EA   Danmark    
63 Siden Sist:   Privatbaner | Godsvogner Rjukanbanens godsvogner    
63 Siden Sist:   Danmark DanLink    
68 Q3 4956 (Jernbanemuseet)   NSB/NHJ, artikler om godsvogntyper mv.    
68 Godsvogn litra Q3 nr. 4956   Museets baksideannonser i På Sporet| Jmb    

Denne filen er laget 29.12.99 10:16:26 (c) Svein Sando