Oppslag i På Sporet nr 62

Bladet ble gitt ut 6.1990.

Bladet har 68 sider.

Redaksjonen for dette nummeret bestod av Per Herman Sørlie, Thor Olav Bjerke, Tor Erik Lillehagen.

Tabellen viser alle oppslag i dette nummeret av På Sporet. Med oppslag menes en artikkel eller artikkeldel som belyser et bestemt emne. Samme artikkel eller artikkeldel kan derfor være oppført flere ganger dersom artikkelen belyser flere ulike emner.

Tabellene er ennå ikke helt renset for småfeil, men ansees likevel å gi god nok informasjon til at de ''slippes'' ut.

SideTittelForfatterEmneInnholdSted
3 Krøderbanen ved et veiskille?   Krøderbanen/Stiftelsen Krøderbanen    
3 Nytt fra Krøderbanen:   Krøderbanen/Stiftelsen Krøderbanen Nytt fra Krøderbanen    
4 Dampmotorvogn nr. 311 - snart et 60 års minne   Dampmotorvogner    
6 Aktiviteter på vogn F 2019   Personvogner | Rullende materiell | NJK    
6 Revisjonsarbeidet på lok 236   Damplokomotiver | Rullende materiell | NJK    
7 Stor opprydningsaksjon   Krøderbanen/Stiftelsen Krøderbanen    
7 Nytt om "Ulka":   Damplokomotiver | Rullende materiell | NJK Nytt om "Ulka"    
10 Nord-Spanias svar på Orientekspressen   Europa: generelt og andre land    
11 Forskningsgruppen til Eidsfoss   Forskningsgruppen | NJK    
11 "Østfold rundt" med NJK   Om de enkelte turer | NJK utflukter    
11 Forskningsgruppen til Eidsfoss   Om de enkelte turer | NJK utflukter    
12 Polentur foråret 1990   Om de enkelte turer | NJK utflukter    
16 Med dampekspress over Solørbanen   Om de enkelte turer | NJK utflukter    
17 Museumsmateriell:   Generelt | Rullende materiell | NJK Museumsmateriell    
20 NJKs museumsmateriell pr. 1.1.1990   Generelt | Rullende materiell | NJK    
22 Rallarmuseet på Finse er åpnet   Rallarmuseet    
23 Nytt fra Valdresbanen:   Nye Valdresbanen - A/S Valdresbanen Nytt fra Valdresbanen    
24 Oss medlemmer i mellom: Stor samling til NJK (Presterud)   Forskningsgruppen | NJK    
24 Oss medlemmer i mellom: Stor samling til NJK (Presterud)   Foto/film    
24 Debattinnlegg i På Sporet:   På Sporet Debattinnlegg i På Sporet    
25 Lundemo st. under forandring   Dovrebanen: Dombås-Støren-Trondheim   Lundamo
26 Litt om Setesdalsbanens tilblivelse   Setesdalsbanen: Kristiansand-Grovane-Byglandsfjord    
28 Edmondsonske - og andre jernbanebilletter   Billetter, takster    
33 Tanker ved et tiårsskifte   Jernbaner generelt    
34 I gamle spor - på søndagstur fra Spikkestad til Brakerøya   Oslotunnelen og Drammenbanen: Oslo-Drammen    
36 Høyhastighetstog i Norge - en nær visjon?   Planer om nye jernbaner / jernbanedrift    
38 Bjurström-Lokomotorer   Svenske publikasjoner    
39 Utvidelser av sporveis- og banenettet i Oslo?   Oslo | Sporveier og forstadsbaner    
42 Litra Fo   NSB/NHJ, personvogntyper, artikler m.v.: NSBs vanligste trevogntyper:    
44 Mønsterbyggesett fra ScanTrain   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
44 LKABs treakslede malmvogner i H0   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
45 Biltransportvogner fra Collector   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
46 Styrevogner type 67 (NMJ)   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
47 Mj-nytt/Mj-notiser:   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner Mj-nytt/Mj-notiser    
47 Nye modeller fra Märklin   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
48 Norsk sporrenser i H0   Norske modeller | Nyhetsomtaler | Modelljernbaner    
49 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 6    
49 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 5    
49 Siden Sist:   NSB, el-loktyper El 10    
49 Siden Sist:   NSB, el-loktyper El 11    
49 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 4    
49 Siden Sist:   NSB, dieselloktyper Di 3    
50 Siden Sist:   NSB, traktortyper XSkd    
50 Siden Sist: BM 65/67   NSB-typer, normalspor Type 65/67 - motorvognene    
50 Siden Sist:   NSB-typer, normalspor Type 69    
51 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) B4    
51 Siden Sist: Type 86/91   NSB-typer, normalspor | Forbrenningsmotorvogner Type 86 og 91    
51 Siden Sist:   NSB-typer, normalspor | Forbrenningsmotorvogner Type 92    
52 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Elof 513 3    
52 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Fbs-u 607 5    
52 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Eaos 535 0    
52 Siden Sist:   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) Fde    
52 Siden Sist: CB1 (BC1)   NSB/NHJ, personvogntyper, Siden sist og omim-stoff (sortert etter litra) CB1    
52 Siden Sist:   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Lps 412 8    
52 Siden Sist: Kbps 335 4   Siden sist og omim-stoff (ordnet etter litra i dagens system) | Godsvogner Kbps 335 3    
53 Siden Sist: Lastetraktorer for ledningstjenesten   Revisjonsvogner    
53 Siden Sist:   Revisjonsvogner LM 2    
53 Siden Sist: Jernbane til hovedflyplass   Planer om nye jernbaner / jernbanedrift Storflyplassbaner    
53 Siden Sist: Miljøpark på Skreia st.?   Skreiabanen: Reinsvoll-Skreia   Skreia
54 Siden Sist:   Østfoldbanen Vestre Linje: Oslo-Moss-Kornsjø Banestandard    
54 Siden Sist: Riving bygninger   Vestfoldbanen: Drammen-Tønsberg-Skien Ekspedisjonssteder   Holm
54 Siden Sist: Lodalen   Oslo Ø/S    
54 Siden Sist: Riving bygninger   Nordlandsbanen: Hell-Bodø Ekspedisjonssteder   Sefrivatn
54 Siden Sist: Riving bygninger   Gjøvikbanen: Oslo-Gjøvik Ekspedisjonssteder   Grua
54 Siden Sist: Nytt dobbeltspor Oslo S-Ski   Østfoldbanen Vestre Linje: Oslo-Moss-Kornsjø    
54 Siden Sist: Riving bygninger   Rørosbanen: Hamar-Tynset-Støren Ekspedisjonssteder   Eid
54 Siden Sist:   Oslotunnelen og Drammenbanen: Oslo-Drammen Nedleggelse Oslo V    
55 Siden Sist: Nedlegging av sidespor   Gardermobanen: Oslo-Gardermoen-Eidsvoll    
55 Siden Sist: Endret opplegg godstrafikken   Flekkefjordbanen: Egersund-Sira-Flekkefjordbanen    
55 Siden Sist:   Bergensbanen: Hønefoss-Voss Finsetunnelen/Fagernut st.    
55 Siden Sist:   Vestfoldbanen: Drammen-Tønsberg-Skien Banestandard/-utbygging    
55 Siden Sist: Åslandsveien bru   Ålgårdbanen:, Ganddal-Ålgård    
55 Siden Sist:   Østfoldbanen Østre Linje: Ski-Mysen-Sarpsborg Fjerning spor og veksler    
55 Siden Sist:   Hovedbanen: Oslo-Eidsvoll Fjerning spor og veksler    
56 Siden Sist:   Østfoldbanen Vestre Linje: Oslo-Moss-Kornsjø Ekspedisjonssteder   Hauge
56 Siden Sist:   Eidsvoll-Dombåsbanen (Hedemarksbanen/Gudbrandsdalsbanen) Ekspedisjonssteder   Otta skysstasjon
56 Siden Sist: Navneendringer   Oslotunnelen og Drammenbanen: Oslo-Drammen   Lysaker
56 Siden Sist:   Rørosbanen: Hamar-Tynset-Støren Banestandard    
56 Siden Sist:   Nordlandsbanen: Hell-Bodø Ekspedisjonssteder   Værnes
56 Siden Sist:   Nordlandsbanen: Hell-Bodø Fjerning spor og veksler    
56 Siden Sist: Lesja   Raumabanen: Dombås-Åndalsnes Ekspedisjonssteder    
56 Siden Sist:   Østfoldbanen Østre Linje: Ski-Mysen-Sarpsborg Ekspedisjonssteder   Kampenes
56 Siden Sist:   Rørosbanen: Hamar-Tynset-Støren Fjernstyring (og fiberkabel)    
56 Siden Sist:   Østfoldbanen Østre Linje: Ski-Mysen-Sarpsborg Ekspedisjonssteder   Rudskogen Motorsenter
56 Siden Sist:   Rørosbanen: Hamar-Tynset-Støren Ekspedisjonssteder   Opphus
56 Siden Sist:   Østfoldbanen Østre Linje: Ski-Mysen-Sarpsborg Ekspedisjonssteder    
56 Siden Sist: Vanntårnet på Austvoll   Bergensbanen: Hønefoss-Voss   Austvoll
56 Siden Sist: Sidespor   Nordlandsbanen: Hell-Bodø   Rognan
57 Siden Sist:   Spesielle ekstratog Påsketrafikk    
57 Siden Sist:   Spesielle ekstratog Vintertrafikk    
57 Siden Sist: Trafikktall/snittellinger   Trafikktall Trafikktall    
57 Siden Sist:   Rørosbanen: Hamar-Tynset-Støren "Naftatoget"    
58 Siden Sist: IC-togene Skien-Lillehammer 27.5.90   Togsammensetninger og materiellturneringer    
58 Siden Sist: Ruteskiftet 27.5.1990   Ruteopplegg Ruteskifte    
58 Siden Sist: Endringer fra 27.5.90   Togsammensetninger og materiellturneringer    
59 Siden Sist: Flistransport   Godstrafikk    
59 Siden Sist: Smørtog med bulgarske vogner   Godstrafikk    
59 Siden Sist: Fisketog Bodø-Kristiansand   Godstrafikk    
59 Siden Sist: Ekstratog til Simonstad   Arendalsbanen: Arendal-Nelaug, Treungenbanen: Nelaug-Treungen    
59 Siden Sist: Godsterminal til Nesbyen   Bergensbanen: Hønefoss-Voss   Nesbyen
59 Siden Sist: NSBs godstog fra 14.1.1990 (ruter)   Godstrafikk    
59 Siden Sist:   Bergensbanen: Hønefoss-Voss Biltransport    
60 Siden Sist: Bergensbanen vinterproblemer 1989-90   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Uvær    
60 Siden Sist: Snøproblemer mars/april 1990   Bergensbanen: Hønefoss-Voss    
62 Siden Sist: Nordlandsbanen vinterproblemer 1989-90   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Uvær    
63 Siden Sist: 1990.04.04: B7 27017 mistet buffer   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Vognfeil    
63 Siden Sist: 1990.03.01: Avsporing Haslemoen   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Avsporing    
63 Siden Sist: Skifteuhell Haven, Oslo S 5.4.90   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Skifteuhell    
63 Siden Sist: Lysakerulykken 16.4.90   Hendelser fra og med 1969 | Uhell og driftsforstyrrelser Sammenstøt tog-tog    
64 Siden Sist: Svartemyr stasjon   Andre småbaner    
64 Siden Sist: Sandefjord Mek. Industri (SMI)   Lokomotiv- og vognfabrikker    
64 Siden Sist: A/S Sulitjelmabanen avviklet   Sulitjelmabanen: Sjønstå/Finneid-Lomi    
64 Siden Sist: Østspenn   Industribaner    
64 Siden Sist: Miljøet rundt Eidsfos Verk   Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen (Vestfold Privatbaner)    
65 Lokaltrafikknytt: Anskaffelsesplaner sporvogn Erik W Johansson og Roar G. Nilsson Oslo | Sporveier og forstadsbaner    
66 Lokaltrafikknytt: Forslag til omb. av S79II med lavgulv midtdel Erik W Johansson og Roar G. Nilsson Oslo | Sporveier og forstadsbaner    

Denne filen er laget 29.12.99 10:16:36 (c) Svein Sando