Forumbanner975 NJK NJK Forum NJK NJK Forum
Om Forum Forskningsavd. Materielldata  Stasjonsdata  Stedsdatabasen  Brodatabasen  Nyheter  Fotosamlingen  Logg inn 

Logg inn Fordel som innlogget Hjelp Driftsmelding Forumets bruksvilkår Fildeling | Rom: Romoversikt

Flere rom: Alle nyeste | Serier

Innlegg i Plattform

Billettkontroll og adgang til tilbakehold av personer

Startinnlegget har emnet «Billettkontroll og adgang til tilbakehold av personer»

Svar på innlegg #56408

Skribent: Kjetil Næss
Skrevet: 16. mai 2010 kl.2007
#56413 vist 1826 ganger

Innloggede brukere ville her kunne se
bilde av skribenten hvis det er lagt inn.

Spørsmålet jeg stiller er hvor langt Oslo Sporveier vil gå for å få sine skarve 30,- kroner, eller deromkring. Transportloven er én ting, men de juridiske irrganger stopper ikke der. Justisdepartementet viser til Straffeprosessloven § 173 hvor de stiller spørsmålstegn til om det er riktig at tilbakeholdelse av passasjerer kan finne sted. Man kan som kjent holde igjen personer som begår en kriminell handling, men kun om denne handlingen kan gi en fengselsstraff på 6 måneder eller mer. Å snike seg unna en billett på 30,- faller altså ikke inn under denne loven. Les forøvrig mer her.

Utover det har det vært noen saker i rettssystemet med snikere. Denne karen ble dømt for et par lovbrudd i forbindelse med basketaket, men legg også merke til hva dommeren skriver i rettsdokumentet:

Sitat:
Retten finner det kritikkverdig at billettkontrollørene lot situasjonen utvikle seg til et større basketak inne i vognen blant andre passasjerer. Tiltaltes opptreden er klanderverdig. Men som et generelt utgangspunkt fremhever retten at det er billettkontrollørene som må ta hovedansvaret for at situasjonen ikke utarter unødvendig. Og dersom situasjonen likevel kommer ut av kontroll fordi en passasjer setter seg betydelig til motverge, får pågripelsen heller oppgis.

Retten innser at disse synspunktene kan gi uheldige signaler til personer som sniker på T-banen m. v. Retten er imidlertid av den oppfatning at det er enda mer betenkelig med en adgang for Sporveiens kontrollører til å pågripe nærmest for enhver pris når interessen det er tale om å verne i det enkelte pågripelsestilfelle er en billettpris.

På denne bakgrunn er retten kommet til at pågripelsen av tiltalte var ulovlig.

Sitat slutt.


Les hele dommen her: Oslo Byrett sak 00-04509 M/97

Utskriftsvennlig

Konteksten

Billettkontroll og adgang til tilbakehold av personer ·67 Paul F.E. Reale 16. mai 2010 kl.1921 #56408 Vist 1873 ganger
Billettkontroll og adgang til tilbakehold av personer Kjetil Næss 16. mai 2010 kl.2007 #56413 (#56408) Vist 1827 ganger
 Nazi-metoder Nils Carl Aspenberg 16. mai 2010 kl.2204 #56427 (#56413) Vist 2769 ganger
  Nazi-metoder Atle Samuelsen 16. mai 2010 kl.2217 #56429 (#56427) Vist 2786 ganger
   - - metoder Dag Christian Halvorsen 16. mai 2010 kl.2234 #56432 (#56429) Vist 2812 ganger
    På den andre siden.... LeHar 16. mai 2010 kl.2343 #56441 (#56432) Vist 2800 ganger
   Flexus Are 17. mai 2010 kl.0300 #56455 (#56429) Vist 2704 ganger
 Jeg pleier å betale, men.. Odd Fjeldstad 16. mai 2010 kl.2207 #56428 (#56413) Vist 1776 ganger
  Konduite Jan Arne Rødland 16. mai 2010 kl.2349 #56442 (#56428) Vist 1763 ganger
   Konduite Roar 17. mai 2010 kl.1202 #56468 (#56442) Vist 1676 ganger
    Konduite Jan Arne Rødland 17. mai 2010 kl.1310 #56470 (#56468) Vist 1672 ganger
 Billettkontroll og adgang til tilbakehold av personer Erik W. Johansson 17. mai 2010 kl.0033 #56448 (#56413) Vist 1710 ganger
  Billettkontroll og adgang til tilbakehold av personer Kjetil Næss 17. mai 2010 kl.1134 #56462 (#56448) Vist 1639 ganger
 Skarve 30 kroner Paul F.E. Reale 17. mai 2010 kl.1124* #56459 (#56413) Vist 1638 ganger
  Skarve 30 kroner Kjetil Næss 17. mai 2010 kl.1111 #56460 (#56459) Vist 1652 ganger
   Billettører. Herman 17. mai 2010 kl.1125 #56461 (#56460) Vist 1685 ganger
    Til Herman Paul F.E. Reale 17. mai 2010 kl.1144 #56465 (#56461) Vist 1704 ganger
     Konduktörer i Stockholm Jan Flønes 17. mai 2010 kl.1824 #56487 (#56465) Vist 1639 ganger
     Brikke Odd Fjeldstad 17. mai 2010 kl.2148 #56499 (#56465) Vist 1614 ganger
      Brikke Herman 17. mai 2010 kl.2207 #56503 (#56499) Vist 1621 ganger
    Gjør som i London Espen Franck-Nielsen 17. mai 2010 kl.2156 #56500 (#56461) Vist 1571 ganger
    Billettører. John Oddvar Hauge 18. mai 2010 kl.1042 #56541 (#56461) Vist 1523 ganger
     Billettører. Herman 18. mai 2010 kl.1123* #56546 (#56541) Vist 1548 ganger
      Sitte? John Oddvar Hauge 18. mai 2010 kl.1509 #56573 (#56546) Vist 1554 ganger
       Sitte? Herman 18. mai 2010 kl.1552 #56585 (#56573) Vist 1550 ganger
     Om politisk ukorrekthet i en ferrovial kontekst Ulf Berntsen 18. mai 2010 kl.1611 #56588 (#56541) Vist 1529 ganger
      Om politisk ukorrekthet i en ferrovial kontekst John Oddvar Hauge 18. mai 2010 kl.2027 #56632 (#56588) Vist 1510 ganger
       Om politisk ukorrekthet i en ferrovial kontekst Herman 18. mai 2010 kl.2057 #56639 (#56632) Vist 1509 ganger
   Konduktører på T-banen? Paul F.E. Reale 17. mai 2010 kl.1140 #56463 (#56460) Vist 1685 ganger
    T-banen har hatt konduktører Roar 17. mai 2010 kl.1141 #56464 (#56463) Vist 1704 ganger
     Konduktører på 1300-vogner Paul F.E. Reale 17. mai 2010 kl.1205* #56466 (#56464) Vist 1721 ganger
      Konduktører på 1300-vogner Roar 17. mai 2010 kl.1155* #56467 (#56466) Vist 1752 ganger
       T-banen? Stian 17. mai 2010 kl.1239 #56469 (#56467) Vist 1767 ganger
        Korrekt Paul F.E. Reale 17. mai 2010 kl.1401* #56472 (#56469) Vist 1784 ganger
         Snodige definisjoner Nils Carl Aspenberg 17. mai 2010 kl.1457 #56478 (#56472) Vist 1801 ganger
          Snodige definisjoner Jan Arne Rødland 17. mai 2010 kl.1723 #56484 (#56478) Vist 1788 ganger
          1300-vognene var t-banevogner Roar 18. mai 2010 kl.0126* #56526 (#56478) Vist 1731 ganger
           t eller T Svein Sando 18. mai 2010 kl.0925 #56534 (#56526) Vist 1738 ganger
            Språklig korrekt? Torstein Reiersen 18. mai 2010 kl.1425 #56568 (#56534) Vist 1723 ganger
             Språklige grublerier ender nok i 1-1 Svein Sando 18. mai 2010 kl.1444 #56570 (#56568) Vist 1755 ganger
              Språklige grublerier ender nok i 1-1. Flise-(bjelke-)spikkeri. OT Torstein Reiersen 18. mai 2010 kl.1607 #56587 (#56570) Vist 1760 ganger
               Måten? Svein Sando 18. mai 2010 kl.1726 #56603 (#56587) Vist 1769 ganger
                Måten? Torstein Reiersen 18. mai 2010 kl.1914* #56615 (#56603) Vist 1780 ganger
                 Punktum Svein Sando 19. mai 2010 kl.0056 #56687 (#56615) Vist 1758 ganger
              Språklige grublerier ender nok i 1-1 Roar 18. mai 2010 kl.1627 #56591 (#56570) Vist 1763 ganger
               t-bane? Svein Sando 18. mai 2010 kl.1824 #56607 (#56591) Vist 1767 ganger
                Er t-bane kortform for tunnelbane? Torstein Reiersen 18. mai 2010 kl.1934* #56619 (#56607) Vist 1788 ganger
                 T-baneungdom og å T-bane Dag Christian Halvorsen 18. mai 2010 kl.2008 #56626 (#56619) Vist 1825 ganger
                  Trikker og t-banevogner Roar 18. mai 2010 kl.2228 #56662 (#56626) Vist 1826 ganger
                   Trikker og T-banevogner Herman 19. mai 2010 kl.0731 #56694 (#56662) Vist 1834 ganger
                    Trikker og t-banevogner Roar 19. mai 2010 kl.0858* #56702 (#56694) Vist 1860 ganger
                     Beklager debatten Svein Sando 19. mai 2010 kl.0925 #56713 (#56702) Vist 1894 ganger
                      Beklager debatten Roar 19. mai 2010 kl.1520 #56742 (#56713) Vist 1909 ganger
                       Beklager debatten Svein Sando 19. mai 2010 kl.1538 #56746 (#56742) Vist 1903 ganger
            t-banevogner Roar 18. mai 2010 kl.1529* #56578 (#56534) Vist 1698 ganger
             T-banevogner Erik W. Johansson 18. mai 2010 kl.1532 #56580 (#56578) Vist 1731 ganger
              T-banevogner Torstein Reiersen 18. mai 2010 kl.2109 #56645 (#56580) Vist 1709 ganger
               T-banevogner Dag Christian Halvorsen 18. mai 2010 kl.2203* #56653 (#56645) Vist 1729 ganger
                Store og små forbokstaver (o.t.) Roar 18. mai 2010 kl.2209 #56655 (#56653) Vist 1743 ganger
                T-banevogner Erik W. Johansson 18. mai 2010 kl.2224 #56661 (#56653) Vist 1748 ganger
                 T-formet / t-forma Roar 18. mai 2010 kl.2233 #56665 (#56661) Vist 1773 ganger
                  T-formet / t-forma Erik W. Johansson 18. mai 2010 kl.2300 #56670 (#56665) Vist 1788 ganger
           1300-vognene var T-banevogner. Herman 18. mai 2010 kl.0956 #56536 (#56526) Vist 1706 ganger
            451 og 452 var også t-banevogner Roar 18. mai 2010 kl.1540 #56581 (#56536) Vist 1717 ganger
             Nei Stian 18. mai 2010 kl.2234 #56666 (#56581) Vist 1662 ganger
         T-banen et egennavn Svein Sando 18. mai 2010 kl.0922 #56533 (#56472) Vist 1675 ganger
          T-banen et egennavn Roar 18. mai 2010 kl.1543 #56583 (#56533) Vist 1604 ganger

= Forstørr bildet |

Flere rom: Alle nyeste | Serier
Mer om forumet og brukervalg
Logg inn | Glemt passord? | Romvelger gjest Startsiden |
Forumadministrator: webmasterErstatt dette bildet med krøllalfanjk.no | Et nettsted drevet av Norsk Jernbaneklubb - Web-avdelingen © | Denne prosessen har tatt 1.53 sek
I dag 11598 treff på forum10, og 74773903 totalt siden 24.11.2008 23:37. Dagsgjennomsnitt: 13087 treff · Statistikk Siste måned

Forumet STASJONEN – Et virtuelt møtested for jernbaneinteresserte. Her diskuteres både allmenne jernbanespørsmål og foreningssaker i Norsk Jernbaneklubb.