Bruksvilkår for NJKs forum Stasjonen

Høflighetsregler og selvsensur

Dette er et forum der innlegget er synlig for andre så snart skribenten har postet det. Det stiller krav til selvsensur. Moderator vil kunne fjerne upassende innlegg etterskuddsvis, men da kan skaden allerede være gjort. Derfor må enhver som sender et innlegg påse at vanlige regler for høflighet følges.

Angrep på personer anses som upassende, og vil normalt medføre at innlegget fjernes uten forvarsel. I grove eller gjentatte tilfeller vil skribenten bli utestengt fra forumet.

Pseudonymer og nicknames tillates som forfatternavn, men det oppfordres ikke til det. Tvert i mot mener vi at man bør bruke full identitet for at leserne skal vite hvem man eventuelt diskuterer med. Dette gjelder særlig så snart det dreier seg om debatt mer enn om informasjon og spørsmål. Noen vil også hevde at det er feigt å skjule seg bak pseudonymer, særlig hvis man bruker pseudonym og samtidig går i rette med en person med full identitet. Dermed oppstår det en ubalanse i diskusjonen. Den som vil bruke pseudonym vil dermed måtte påregne at man kan risikere ikke å bli tatt helt alvorlig av noen av forumdeltagerne.

Nye brukere må begrunne hvorfor man vil bruke nick.

Dette er et forum for emner vedrørende Norsk Jernbaneklubb og jernbaner vidt forstått. Vi ber skribentene respektere dette og avstå fra innlegg som faller utenfor dette. Det gjelder også private og personlige forhold som ikke har relevans i forhold til NJK og jernbaner, eller det som diskuteres i øyeblikket.

For øvrig står et innlegg for skribentens egen regning. Forumansvarlig har ingen mulighet for å sjekke holdbarheten i de enkelte innlegg og fraskriver seg derfor ansvaret for dette.

Plassering av innlegg

Dette forumet er trådstrukturert. Det vil si at man kan svare på et hvilket som helst innlegg direkte. Et innlegg er derfor i utgangspunktet alltid et svar på innlegget man svarer på - det ligger i selve begrepet "svar".

I motsetning til ikke-trådstrukturerte fora, er det derfor ingen sitatfunksjon her, fordi det anses som unødvendig å gjenta hvem man svarer, siden det alltid finnes et foregående innlegg man svarer på (bortsett fra trådstarteren). Hvis man likevel vi presisere akkurat hva i innlegget foran man vi svare på, må man gjenta det "manuelt".

Hvis det er startinnlegget man egentlig svarer på, noe som gjerne er tilfelle ved quizer, så bør man svare på startinnlegget og ikke siste innlegg i tråden.

Feilretting

Selv om forumet har visse muligheter for å endre på allerede innsendte innlegg, må det gjøres ved varsomhet. Funksjonen er ment for å rette opp enkle feil, ikke for å endre meningsinnholdet. Endrer man meningsinnholdet etter at andre har begynt å svare på et innlegg, kan logikken i svaret falle helt bort, og samtalen blir lett av typen "goddag mann, økseskaft". Ønsker man å endre meningen med et innlegg, gjøres det derfor korrekt ved et nytt korrigerende innlegg. Det er helt ok å skifte mening, men det må gjøres på en åpen og klar måte.

Diskusjoner om forumet

Diskusjoner som går på tekniske forhold ved forumet, postes i rommet "Forumverkstedet".

Diskusjoner som går på hvordan brukere og moderatorer bruker forumet, hvordan man oppfører seg på forumet o.l. (såkalt metadebatt), postes i rommet "Forumbruk". Rommet er åpent bare for NJK-medlemmer, da det regnes som en foreningsintern sak hvordan forumet brukes. Involverte brukere gis imidlertid tilgang til rommet for å kunne delta i en diskusjon dersom man selv er en del av den.

Moderator kan når som helst flytte innlegg over i disse to rommene for å lede slik debatt på korrekt sted.

Moderatorer

Moderator(er) er leder for NJK Web og de leder måtte knytte til seg for å drifte forumet når det gjelder det daglig, og som slik sett utøver redaktørfunksjonen. Moderator er i utgangspunktet en funksjon, og ikke en person. Hvem moderatorene til enhver tid er, står nederst på denne siden. Ved moderering av hele tråder må minst to moderatorer ha diskutert det på forhånd. Moderator er ansvarlig overfor NJKs Representantskap og skal opptre i tråd med dette reglementet og for øvrig handle til NJKs beste.

Moderator påser av ovenstående regler følges, dog mer ved stikkprøver enn ved at hvert innlegg leses. Dersom noen finner innlegg som man mener bryter med disse regler, bes man derfor varsle Moderator som vurderer forholdet. Det er opprettet et skjema som er tilgjengelig for hvert innlegg for dette formålet.

Moderator kan flytte innlegg fra et rom til et annet dersom innholdet i et innlegg tilsier at innlegget er postet i feil rom.

Moderator kan fjerne innlegg som antas å ha liten allmenn interesse eller som ligger utenfor det som er det aktuelle rommets intensjoner.

Moderator kan etter en stund slette innlegg som åpenbart har mistet sin aktualitet.

Moderator fjerner også innlegg som bare skaper splid og strid og/eller som i sitt innhold ligger utenfor forumets formål.

Klage på slik sletting av innlegg rettes til ansvarlig under oppgivelse av navn og epost/telefon.

Klager på Moderators håndtering av disse reglene kan rettes til NJKs Representantskap eller NJKs Hovedstyre.

Webmaster kan også moderere innlegg.

Opplasting av bilder

Bilder som lastes opp på denne serveren gjøres på egen risiko for videre spredning, da det ikke ligger noen tekniske sperrer inne mot at andre kan lagre bildene på sin maskin.

NJK forbeholder seg retten til å gjenbruke opplastede bilder andres steder på nettstedene til NJK, dog slik at fotografens navn oppgis så sant denne er kjent. De som reserverer seg mot dette, kan gjøre det ved å sende webmaster en e-post eller benytte seg av andre avmerkingsmetoder som måtte være tilbudt for slikt.

Moderatorene

Vestein Øvrom, Sven-Marius Gjeruldsen

Webmaster er Svein Sando

Moderatorene kontaktes ved epostadressen forum@njk.no

[Denne siden sist endret 7. september 2019]

Lukk

Lei av disse boksene som spretter opp bare du berører en lenke til info/hjelpetekster? Som registrert bruker kan du slå denne funksjonen av og la disse komme opp kun ved at du aktivt klikker på lenken. Rediger din brukerprofil, og gå til post 35 for å endre dette.