Om diskusjonsforumets tekniske side

Dette programmet er skrevet i PHP og benytter databasen MySQL for lagring av alle data.

Programmet ble første gang satt i prøve ved NJK desember 2001 og er senere justert blant annet på grunnlag av brukertilbakemeldinger. Slik tilbakemelding er fortsatt interessant og sendes på e-post til meg: seset bilde av en krøllalfa som i e-postleseren din må erstattes av krøllalfa- tegnet.dmmh.no.

Versjon 10

Datastrukturen er helt endret og innlegg skrevet i tidligere versjoner innlemmes ikke i ny datastruktur. Siste pre-10-versjon beholdes som leseforum av historiske grunner. Dette er grunnen til at vi hopper over versjon 8 og 9, og markerer dermed et brudd i utviklingsrekka.

Iverksatt februar 2009.

Programmet er justert og fikset på mange ganger siden det, uten at vi har brydd oss med å kalle det for nye versjoner. Grunnstrukturen er den samme.
En større endring er imidlertid på gang høsten 2022 som følge av endring i PHP-versjonene. Det kan medføre at svært lite brukte programdeler fases ut.

Nytt i versjon 7.1

 • Endret billedopplastingsmåte og integrasjon mot Fotosamlingen.

Nytt i versjon 7

 • Egen underdatabase for billedserier
 • Utvidet søkefunksjoner som muliggjør søk på tvers av rom, og etter innleggtekst, forfatternavn og billedtekster
 • 350 pixlers billedbredde standard for alle typer visninger. Pålogget bruker kan likevel velge standard billedbredde i brukerprofil.
 • Standard billedbredde er økt fra 750 til 900 piksler
 • Standard bredde på forumet for påloggede brukere er økt fra 770 til 1000 piksler. Denne kan imidlertid endres et eget valg i brukerprofilen.
 • Standard bredde på forumet for upåloggede brukere er økt fra 770 til 975 piksler. Denne passer fint til skjermbredder på 1024 og oppover.
 • Toppbanneret endret til å være designmessig mer i tråd med det som gjelder for NJKs nettsider generelt
 • Valgbart utseende på skrift og skriftstørrelse for påloggede er flyttet fra brukerprofilen til bunnmenyen for å være lettere tilgjengelig

Nytt i versjon 6

 • Standardisering av designet for de ulike visningsmåter, og endring av grunndesignet
 • Ny visning av omliggende innlegg ved visnings av enkeltinnlegg
 • Betydelig raskere (hovedformålet med versjonen)
 • I åpnet tråd vises bildene i 350 pixles bredde, men kan klikke for å få opp bildet i normalvisning (sent i 2006)

Nytt i versjon 5.1

 • Billedinnsetting endret. Plukkliste og integrafsjon mot fotoarkiv fra ver. 5.0 fjernet. Opplasting er i stedet vesentlig forenklet, og det er mulig å laste opp flere bilder i samme innlegg uten noen ekstra foranstaltninger slik det krevdes i versjoner før 5.0.
 • Billedstørrelsen på hva som vises i innlegget av opplastede bilder er redusert til 1280 pixler. Til gjengjeld kan man klikke på et slikt bilde, og man får også se det opplastede bildet i originalutgave.
 • Mulig å laste opp flere vedlegg til samme innlegg.

Nytt i versjon 5

 • WYSIWYG-lignende teksteditor for MSIE, Netscape og Mozilla
 • Billedopplasting bedre integrert med fotoarkiv, noe som gjør opplastede bilder mer allment tilgjengelig. Frivillig.
 • Billedinnsetting via plukkliste, som bl.a. forenkler innsetting av flere bilder.
 • Tabellopplisting av innlegg i de fleste visninger
 • Flat tabellarisk opplisting av innleggene i en tråd som alternativ til strukturert visning. Normalvisningen av en tråd er fremdeles strukturert etter hvilke innlegg som svarer på hvilke. Men ved svært lange tråder kan de være en fordel å liste innleggene uten innrykk som viser strukturen. Tap av struktur er kompensert ved opplysninger om hvilke innlegg som er svar på hvilke og tilhørende klikkbare lenker.
 • Hjelpetekster flyttet til popupvinduer. Automatisk popup ved berøring kan slås av erstattes med vanlig klikkbar lenke.
 • Standardisering av fargevalg og utseende på lenker/menyer for å signalisere ulike funksjoner
 • Mer standardiserte menyer
 • Mulighet for utskriftsvennlig visning av innlegg og tråder, dvs uten topp- og bunnmenyer o.l.
 • Forfatternavn knyttet til brukerprofilen som noe annet enn fullt navn og påloggingsnavn
[ ] betyr funksjoner som er anvendelig kun på administratornivå.

Versjon 7.1, lansert som standardversjon 4.7.07

(c) Svein Sando