På Sporet

Innholdsfortegnelse over nr. 1 - 100

Bak denne siden befinner det seg en innholdsfortegnelse over artikler og notiser i jernbanebladet På Sporet, utgitt av Norsk Jernbaneklubb siden 1969. Indeksen inneholder også artikler fra "Tertitten", "Nytt fra Stesdalsbanen" og Jernbanemuseets årbok.

Innholdsfortegnelse (indeksen) er etterhvert blitt så omfattende at den nå bare finnes i en utgave med rammer. En tidligere versjon uten rammer, som bare var ført fra til PS92, er trukket tilbake. Dersom noen fremdeles er interessert i en rammeløs utgave, kan en pakket utgave av den hentes ned her: Rammeløs  indeks. Utpakket er dette en svært stor fil som er ganske uhåndterlig. Det er derfor jeg har gått over til en liste oppdelt med rammer.

Indeksen er framstillet på bakgrunn av en database. Databasen som ligger til grunn legges ut til de som måtte finne nytte av direkte å kunne bruke denne. Den er laget i Access 97. For tiden er den ikke lagt ut til allmenn nedlasting, men kan leveres til de som ønsker det. Send en e-post til sesDette er et bilde som må ersatttes med tegnet krøllalfa når det skal brukes til å sende e-postnjk.no.

Denne versjon er i forhold til den forrige versjonen og den siste skriftlige redusert i den forstand at bøker ikke er tatt med. De som er interessert i bøker henvises foreløpig til den skriftlige versjonen som er gitt ut av NJK. En enkel samlet utgave av bøkene i papirlisten finnes imidlertid også elektronisk her, men er noe rotete satt opp.

Kommentarer på hvordan innholdsfortegnelsen bør innrettes, presenteres osv, mottas med takk. Ønsker om hvilke opplysninger som er interessante for brukerne er også interessant, selv om jeg selvfølgelig ikke kan love at alle ønsker kan etterkommes.

Gå til På Sporet innholdsfortegnelse

 

ps100s.jpg (360893 bytes)
Jubileumsnummeret nr.100 kom ut som siste nummer før årtusenskiftet. PS100 var også jubileumsnummer for NJK 30 år.
Forsidebildet viser to av klubbens to kjørbare damplokomotiver, 30a 271 og 63 2770, med 9 av klubbens treakvogner på den store Bergensbaneutflukten i mai 1999 (Foto Helge Sunde).
Norsk Jernbaneklubb eier eller disponerer over 200 lok og vogner og er realiteten et eget jernbaneselskap med et eget produkt: togopplevelser fra fortiden.
Alt er drevet på idealistisk og på frivillig basis som ikke bare holder alt dette i drift, men som også setter materiellet i stand etter strenge museale krav. Flere av enhetene er restaurert tilbake til sitt opprinnelige utseende.

(c) NJK, v Svein Sando, ajour10.11.02