Failed to connect to MySQL: (1045) Access denied for user 'adm'@'localhost' (using password: YES) Forumet Stasjonen ver. 10.1

Registrering av ny bruker

Registration of user account

NB ! Hvis du etter ca 1991 har vært medlem i NJK en eller annen gang, har du høyst sannsynlig allerede fått opprettet en bruker på NJK-systemet og skal IKKE fylle ut dette skjemaet. Send en e-post til forum@njk.no for å få vite brukernavn og passord.

Hvis du aldri har vært medlem eller ditt medlemskap er eldre enn ca 1991, da registrer du deg på skjemaet nedenfor.

På grunn av mange forsøk på å opprette brukerkontoer med andre hensikter enn å delta på vanlig måte på forumet, har vi sett oss nødt til å endre på rutinene for registrering av nye brukere. Du bruker skjemaet nedenfor som en søknad om å få opprettet en brukerkonto. Effekten av registreringen skjer derfor først etter at søknaden er behandlet manuelt, hvilket kan ta noen dager. Du bes også om å begrunne hvorfor du vil ha en brukerkonto som gir rett til å skrive innlegg, samt noen få andre fordeler.

For å få brukerkonto må du oppgi fullt og reelt navn, gyldig epostadresse og mobiltelefonnummer. Oppstartspassord sendes deg som SMS.

Flest fordeler oppnår man imidlertid kun som medlem av NJK.

NB ! Alle feltene merket med røde titler må være utfylt. Fields with red titles should have content for the registration to be accepted.

Fornavn:
First name:
Etternavn:
Family name
Brukernavn:
User name:
Dette velger du selv. Er det i bruk fra før, får du beskjed om å velge et annet. Ikke bruk æøå i brukernavnet. Hvis du velger et brukernavn som er fjernt fra ditt virkelige navn, må du sende en begrunnet søknad om det til forum@njk.no.
You may choose this yourself. If it is allready occupied, you will be notyfied. The usename should be reasonably close to your real name.
Signaturnavn:
Signature name
Dette er det navnet som automatisk blir foreslått som forfatter på de innleggene på forumet som du skriver. Vi anbefaler at du her skriver fullt navn, men aksepterer pseudonymer som ikke kan forveksles med "vanlige" navn.
We reccomend your full name.
e-post:
e-mail:
Du må oppgi en gyldig e-postadresse, for evt. senere kommunikasjon om brukerkontoen går primært via e-post.
You have to write an existing e-mail account, since the communication concerning your user account will preferably use e-mail.
Mobiltelefonnummer:
Cellphone nr.:

Passord sendes på SMS til denne telefonen.
Password will be sent to this phone.
Begrunnelse
for registreringen

Reasons to obtain an user account

Bruksregler for forumet Bruksreglene
Bekreft at bruksreglene er lest og forstått.
Aksjon:
NJKs logo Norsk Jernbaneklubb